Trodat numerator 153x

Za ručne numeratore potrebno je imati mikro jastučiće koji Vam omogućavaju namakanje u boju sam datumar kako bi prenjeli otisak na željenu površinu. Podešavanje brojeva vrši se ručnim pokretanjem okruglih poluga na kučištu numeratora. Numeratori su dostupni od 4 do 20 znamanki u visinama brojeva od 3 do 12mm, naravno ovisi o modelu numeratora. 3. broj označava visinu znamenke, a 4./5. ukupan broj znamenki.

Detalji proizvoda

Opis: Numerator
Visina brojeva: 3mm
Broj znamenki: 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20

MPC od 11.95  (90.04 Kn) 37.16  (279.98 Kn)