Trodat numerator 157x

Za ručne numeratore potrebno je imati mikro jastučiće koji Vam omogućavaju namakanje u boju sam datumar kako bi prenjeli otisak na željenu površinu. Podešavanje brojeva vrši se ručnim pokretanjem okruglih poluga na kučištu numeratora. Numeratori su dostupni od 4 do 20 znamanki u visinama brojeva od 3 do 12mm, naravno ovisi o modelu numeratora. 3. broj označava visinu znamenke, a 4./5. ukupan broj znamenki.

Detalji proizvoda

Opis: Numerator
Visina brojeva: 7mm
Broj znamenki: 4 | 6 | 8

MPC od 25.88  (194.99 Kn) 44.46  (334.98 Kn)