Cijene:
Sve cijene na web stranici izražene su u HRK sa uračunatim PDV-om. U slučaju promjene tečaja EUR-a prema kuni za više od 3% tvrtka zadržava pravo na izmjenu cijena bez predhodne najave. Ukoliko je narudžba izvršena i plaćena u cijelosti,  cijene se ne mogu naknadno mjenjati prema kupcu.

Narudžbe:
Narudžbe se vrše isključivo preko internet stranice. Naručitelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju pri narudžbi štambilja. (više o dokumentaciji )

Plaćanje:
Plaćanje se vrši isključivo virmanski prema dobivenoj ponudi koja se automatski šalje na e-mail naručitelja.

Izrada:
Izrada se vrši odmah po evidentiranoj uplati  i autorizaciji traženog otiska, te predanom na uvid odgovarajućom dokumentacijom (poslanom na e-mail), što predstavlja aktivaciju narudžbe.

Aktivacija narudžbe:
Narudžba se smatra aktiviranom kada uplata po ponudi bude evidentirana i kada sva potrebna dokumentacija bude predana na uvid.  Za žurniju aktivaciju narudžbe možete poslati potvrdu o uplati na info@stambilji.hr

Isporuka:
Isporuka se vrši unutar 24 sata od aktivacije narudžbe, a najkasnije 48 sati ukoliko sa naručiteljem nije drugačije dogovoreno. Isporuku vršimo preko kurirske službe HP express ili osobno preuzimanje u poslovnoj jedinici Tratinska 11, 10000 Zagreb (Trešnjevka)

Reklamacije:
Primamo isključivo pisanim putem u roku od 7 dana nakon primitka proizvoda. Prodavatelj se obvezuje nadoknaditi nastalu štetu novim proizvodom ukoliko se utvrdi da je nedostatak greška proizvodnje, dok u protivnom sva mehanička oštećenja koja su nastala neprimjerenim rukovanjem neće uzeti na razmatranje. Svaka reklamacija će pismenim putem u obliku riješenja biti poslana na adresu podnositelja reklamacije u roku od 7 dana.
Adresa za reklamacije: za Magnus studio d.o.o. – Zagrebačka cesta 128, 10000 Zagreb ili na info@stambilji.hr